លាភសំណាងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមិនមានភាពដូចគ្នាទេ។ ដូចនេះខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីឆ្នាំទាំង៣ដែលអាចមានរឿងល្អកើតឡើងផ្ទួនៗនៅឆ្នាំក្រោយ។ តើមានឆ្នាំណាខ្លះទៅ? (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

ឆ្នាំឆ្លូវ

នៅឆ្នាំក្រោយ អ្នកអាចមានឱកាសទិញផ្ទះថ្មី ឬសង់ផ្ទះថ្មី។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងអាចដើរចូលជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយ។ នេះហើយជាលាភផ្ទួនៗដែលអ្នកអាចទទួលបាន។

ឆ្នាំជូត

អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំនេះ លាភដំបូងគឺកើតឡើងក្នុងផ្ទះ។ គ្រួសារអ្នកនឹងមានសុខភាពល្អ មិនមានគ្រោះផ្សេងៗ។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងមានលាភផ្ទួនៗកើតឡើងដែរ ដោយអាចទិញផ្ទះ ឬទិញឡាន ឬដើរចូលជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ មិនថាបងប្អូន ឬអ្នកឡើយសុទ្ធតែអាចមានឱកាសទទួលបានលាភនេះទាំងអស់។

ឆ្នាំខាល

នៅឆ្នាំក្រោយផ្ទះអ្នកនឹងមានរឿងល្អៗកើតឡើងជានិច្ច។ មិនថាលាភណាទេ អ្នកសុទ្ធតែអាចមានឱកាសទទួលបានទាំងអស់៕ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)