ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំក្រែមចូលពោះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នៅក្នុងក្រែមមានសារធាតុមិនល្អជាច្រើន ព្រោះវាមានផ្ទុកសារធាតុដែលធ្វើឲ្យភ្លឺ ថែមទាំងធ្វើឲ្យបបូរមាត់ស្អាត។ នៅពេលដែលអ្នកលាបច្រើន ហើយញ៉ាំអាហារ នោះក្រែមទាំងនោះនឹងចូលទៅក្នុងពោះរបស់អ្នក។ ក្រោយពេលដែលអ្នកប្រើយូរ នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចពុល កើតអាការៈខ្វះឈាម ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺពោះ និងកើតអាការៈមួយចំនួនទៀត។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងការលាបក្រែមមាត់ ដោយគួរតែជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រូវ ទើបមិនបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួន៕