បុរស

702,880FansLike

ពេញនិយម

អានហើយ Share បន្តយកបុណ្យផង ៖ វិធីពិនិត្យមើលសុដន់ ដើម្បីការពារជំងឺមហារីក

សុដន់របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបមានភាពខុសប្លែកគ្នា ចំពោះទំហំ រូបរាង និងភាពរឹងមាំ។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យសុដន់ម្ខាងមានទំហំធំជាងដុំម្ខាងទៀតដែរ។

អត្ថបទថ្ងៃនេះ

រូបរាងមនុស្សម្នាក់កំណត់ប្រាក់ចំណូលរបស់គេ

រូបរាងនៅទីនេះមិននិយាយពីការស្លៀកពាក់ខោអាវធម្មតា រូបរាងកាយ ម៉ូតសក់ និងការផាត់មុខរួមបញ្ចូលទេ។ ប៉ុន្តែគឺសំដៅលើឬកពារខាងក្រៅ និងអាកិប្បកិរិយាខាងក្នុងរួមគ្នា ទើបធ្វើឲ្យអ្នកទិញមានចំណាប់អារម្មណ៍ទិញផលិតផលខ្លួន។
close-link